• Naziv: ŠAFAR IVAN
  • Naselje: Vučilčevo, 10293
  • Grad/Općina: Dubravica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠAFAR IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 116,24 HRK 464,34 HRK
ŠAFAR IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 1.697,04 HRK
ŠAFAR IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 1.287,99 HRK
ŠAFAR IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 2.422,76 HRK
Ukupno 116,24 HRK 5.872,13 HRK