• Naziv: LUNGA STJEPAN
  • Naselje: Ladina, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LUNGA STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 69,53 HRK 277,97 HRK
LUNGA STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 697,04 HRK 1.044,58 HRK
LUNGA STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 429,96 HRK 615,90 HRK
LUNGA STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 683,55 HRK 1.450,17 HRK
Ukupno 1.880,08 HRK 3.388,62 HRK