• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Dragalić, 35429
  • Grad/Općina: Dragalić
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 1,45 HRK 5,89 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 8,02 HRK 8,87 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3,83 HRK 12,54 HRK
Ukupno 13,30 HRK 27,30 HRK