• Naziv: KOSMAT VLADO
  • Naselje: Donji Laduč, 10292
  • Grad/Općina: Brdovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOSMAT VLADO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 75,62 HRK 302,27 HRK
KOSMAT VLADO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 809,37 HRK 1.135,89 HRK
KOSMAT VLADO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 515,93 HRK 739,04 HRK
KOSMAT VLADO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 722,04 HRK 1.576,99 HRK
Ukupno 2.122,96 HRK 3.754,19 HRK