• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Kaštel Stari, 21216
  • Grad/Općina: Kaštela
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2017 1.200,00 HRK 1.200,00 HRK
Ukupno 1.200,00 HRK 1.200,00 HRK