• Naziv: FURKO BRANKA
  • Naselje: Veleševec, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FURKO BRANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 225,64 HRK 901,60 HRK
FURKO BRANKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 926,94 HRK 819,07 HRK
FURKO BRANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.418,29 HRK 3.388,66 HRK
FURKO BRANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.824,46 HRK 2.613,52 HRK
FURKO BRANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.153,70 HRK 4.704,11 HRK
Ukupno 7.549,03 HRK 12.426,96 HRK