• Naziv: TISANIĆ DRAGUTIN
  • Naselje: Tisanić Jarek, 49210
  • Grad/Općina: Zabok
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TISANIĆ DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 126,57 HRK 505,66 HRK
TISANIĆ DRAGUTIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 594,23 HRK 3.367,43 HRK
TISANIĆ DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.213,63 HRK 1.689,12 HRK
TISANIĆ DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 800,04 HRK 1.146,05 HRK
TISANIĆ DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.069,97 HRK 2.354,85 HRK
Ukupno 3.804,44 HRK 9.063,11 HRK