• Naziv: DORODA MARICA
  • Naselje: Leprovica, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DORODA MARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 147,03 HRK 587,42 HRK
DORODA MARICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 621,06 HRK 3.519,31 HRK
DORODA MARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.411,82 HRK 1.965,85 HRK
DORODA MARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 884,21 HRK 1.266,55 HRK
DORODA MARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.245,68 HRK 2.740,20 HRK
Ukupno 4.309,80 HRK 10.079,33 HRK