• Naziv: PUHALO MLADEN
  • Naselje: Klinča Sela, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PUHALO MLADEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 88,07 HRK 351,96 HRK
PUHALO MLADEN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 943,05 HRK 1.322,67 HRK
PUHALO MLADEN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 615,00 HRK 880,98 HRK
PUHALO MLADEN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 840,81 HRK 1.836,35 HRK
Ukupno 2.486,93 HRK 4.391,96 HRK