• Naziv: KULFA ĐURĐICA
  • Naselje: Šelovec, 10347
  • Grad/Općina: Preseka
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KULFA ĐURĐICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 136,34 HRK 544,83 HRK
KULFA ĐURĐICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.465,85 HRK 2.047,64 HRK
KULFA ĐURĐICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 872,93 HRK 1.250,53 HRK
KULFA ĐURĐICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.301,31 HRK 2.842,49 HRK
KULFA ĐURĐICA Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 3.180,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.956,43 HRK 6.685,49 HRK