• Naziv: KAHLINA IVANKA
  • Naselje: Poljanski Lug, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KAHLINA IVANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 212,65 HRK 849,84 HRK
KAHLINA IVANKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.783,71 HRK 3.209,91 HRK
KAHLINA IVANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.059,75 HRK 2.874,31 HRK
KAHLINA IVANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.366,45 HRK 1.957,45 HRK
KAHLINA IVANKA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 514,17 HRK 514,17 HRK
KAHLINA IVANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.826,87 HRK 4.006,52 HRK
KAHLINA IVANKA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
KAHLINA IVANKA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.860,94 HRK 0,00 HRK
Ukupno 12.374,54 HRK 13.412,20 HRK