• Naziv: BENKO VLADO
  • Naselje: Pirakovec, 10341
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BENKO VLADO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 163,23 HRK 652,16 HRK
BENKO VLADO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.580,82 HRK 2.205,90 HRK
BENKO VLADO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 945,89 HRK 1.354,94 HRK
BENKO VLADO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.402,03 HRK 3.074,69 HRK
BENKO VLADO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 525,59 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.617,56 HRK 7.287,69 HRK