• Naziv: ŠUBAR BRANKA
  • Naselje: Cvetković, 10450
  • Grad/Općina: Jastrebarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠUBAR BRANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 64,58 HRK 258,13 HRK
ŠUBAR BRANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 691,14 HRK 970,26 HRK
ŠUBAR BRANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 439,28 HRK 629,29 HRK
ŠUBAR BRANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 616,73 HRK 1.346,96 HRK
Ukupno 1.811,73 HRK 3.204,64 HRK