• Naziv: ŠUŠA MIRKO
  • Naselje: Nunić, 22305
  • Grad/Općina: Kistanje
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠUŠA MIRKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 116,06 HRK 463,66 HRK
ŠUŠA MIRKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 423,51 HRK 2.399,95 HRK
ŠUŠA MIRKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.264,32 HRK 2.739,39 HRK
ŠUŠA MIRKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.979,16 HRK 1.630,99 HRK
ŠUŠA MIRKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 575,73 HRK 824,71 HRK
ŠUŠA MIRKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.002,58 HRK 2.266,83 HRK
Ukupno 7.361,36 HRK 10.325,53 HRK