• Naziv: KIRIN TKALEC ANA
  • Naselje: Dulepska, 10341
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KIRIN TKALEC ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 86,72 HRK 346,55 HRK
KIRIN TKALEC ANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 927,84 HRK 1.302,44 HRK
KIRIN TKALEC ANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 590,70 HRK 846,15 HRK
KIRIN TKALEC ANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 827,80 HRK 1.807,99 HRK
Ukupno 2.433,06 HRK 4.303,13 HRK