• Naziv: GRACIN IVAN
  • Naselje: Primošten Burnji, 22202
  • Grad/Općina: Primošten
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GRACIN IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 93,38 HRK 373,21 HRK
GRACIN IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 292,76 HRK 1.659,03 HRK
GRACIN IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 896,56 HRK 1.248,24 HRK
GRACIN IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 564,53 HRK 808,69 HRK
GRACIN IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 790,80 HRK 1.739,80 HRK
Ukupno 2.638,03 HRK 5.828,97 HRK