• Naziv: KOSTELAC JURAJ
  • Naselje: Prozor, 53220
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOSTELAC JURAJ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 116,91 HRK 467,59 HRK
KOSTELAC JURAJ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.069,73 HRK 6.061,80 HRK
KOSTELAC JURAJ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
KOSTELAC JURAJ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.130,84 HRK 1.574,27 HRK
KOSTELAC JURAJ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 766,42 HRK 1.097,91 HRK
KOSTELAC JURAJ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 995,83 HRK 2.188,44 HRK
KOSTELAC JURAJ Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 620,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.219,13 HRK 11.848,63 HRK