• Naziv: BAČEK JOSIP
  • Naselje: Samoborec, 10347
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BAČEK JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 327,28 HRK 1.307,77 HRK
BAČEK JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 122,15 HRK 82,80 HRK
BAČEK JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.170,07 HRK 4.301,68 HRK
BAČEK JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.917,88 HRK 2.747,41 HRK
BAČEK JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.811,50 HRK 6.165,78 HRK
BAČEK JOSIP Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 566,93 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.915,81 HRK 14.605,44 HRK