• Naziv: MUSIĆ ŠAHA
  • Naselje: Hrastelnica, 44000
  • Grad/Općina: Sisak
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MUSIĆ ŠAHA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 608,79 HRK 2.432,84 HRK
MUSIĆ ŠAHA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 2.924,14 HRK 16.570,03 HRK
MUSIĆ ŠAHA EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 1.600,82 HRK 9.071,32 HRK
MUSIĆ ŠAHA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 7.252,19 HRK 7.132,81 HRK
MUSIĆ ŠAHA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 5.940,68 HRK 8.270,06 HRK
MUSIĆ ŠAHA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
MUSIĆ ŠAHA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 5.234,38 HRK 11.513,43 HRK
Ukupno 27.299,58 HRK 60.346,00 HRK