• Naziv: FOK ROZA
  • Naselje: Vukšin Šipak, 10454
  • Grad/Općina: Jastrebarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FOK ROZA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 180,76 HRK 722,21 HRK
FOK ROZA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.944,66 HRK 2.714,32 HRK
FOK ROZA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.125,29 HRK 1.612,04 HRK
FOK ROZA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.724,19 HRK 3.768,07 HRK
Ukupno 4.974,90 HRK 8.816,64 HRK