• Naziv: MLINARIĆ STJEPAN
  • Naselje: Dulepska, 10341
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MLINARIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 130,73 HRK 522,42 HRK
MLINARIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.401,27 HRK 1.963,61 HRK
MLINARIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.011,26 HRK 1.448,66 HRK
MLINARIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.247,98 HRK 2.725,67 HRK
Ukupno 3.791,24 HRK 6.660,36 HRK