• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gornja Letina, 44210
  • Grad/Općina: Sunja
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 1.167,88 HRK 0,00 HRK
Ukupno 1.167,88 HRK 0,00 HRK