• Naziv: BENCETIĆ MILAN
  • Naselje: Donja Zdenčina, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BENCETIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 322,99 HRK 1.290,78 HRK
BENCETIĆ MILAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 719,25 HRK
BENCETIĆ MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.128,70 HRK 4.365,62 HRK
BENCETIĆ MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.301,13 HRK 3.296,29 HRK
BENCETIĆ MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.774,87 HRK 6.085,45 HRK
Ukupno 9.565,80 HRK 15.757,39 HRK