• Naziv: TRBUŠIĆ ROBERT
  • Naselje: Kapelski Vrh, 49294
  • Grad/Općina: Kraljevec na Sutli
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TRBUŠIĆ ROBERT EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 599,73 HRK 2.517,63 HRK
TRBUŠIĆ ROBERT EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 11.586,96 HRK 10.238,12 HRK
TRBUŠIĆ ROBERT EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 6.426,88 HRK 9.007,82 HRK
TRBUŠIĆ ROBERT EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.594,51 HRK 2.284,13 HRK
TRBUŠIĆ ROBERT EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 5.714,69 HRK 12.505,10 HRK
Ukupno 25.922,77 HRK 36.552,80 HRK