• Naziv: HINIĆ ANKA
  • Naselje: Zalužnica, 53223
  • Grad/Općina: Vrhovine
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HINIĆ ANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 67,25 HRK 268,69 HRK
HINIĆ ANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 485,93 HRK 2.753,84 HRK
HINIĆ ANKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 280,27 HRK 213,00 HRK
HINIĆ ANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.202,64 HRK 912,64 HRK
HINIĆ ANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 347,67 HRK 498,03 HRK
HINIĆ ANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 577,54 HRK 1.267,01 HRK
Ukupno 2.961,30 HRK 5.913,21 HRK