• Naziv: ZABOK STJEPAN
  • Naselje: Prevlaka, 10372
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ZABOK STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 171,20 HRK 683,98 HRK
ZABOK STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 371,62 HRK
ZABOK STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.656,80 HRK 2.314,67 HRK
ZABOK STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 822,46 HRK 1.178,25 HRK
ZABOK STJEPAN EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 128,54 HRK 128,54 HRK
ZABOK STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.470,40 HRK 3.224,68 HRK
Ukupno 4.768,49 HRK 7.901,74 HRK