• Naziv: KRVARIĆ IVAN
  • Naselje: Hrebinec, 10370
  • Grad/Općina: Brckovljani
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KRVARIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 171,88 HRK 686,73 HRK
KRVARIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.839,94 HRK 2.581,11 HRK
KRVARIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.233,76 HRK 1.767,29 HRK
KRVARIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.640,47 HRK 3.583,03 HRK
KRVARIĆ IVAN Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 3.180,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.066,05 HRK 8.618,16 HRK