• Naziv: MATASIN IVAN
  • Naselje: Čovići, 53224
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATASIN IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 2.736,39 HRK 10.934,77 HRK
MATASIN IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 20.054,29 HRK 113.641,05 HRK
MATASIN IVAN EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 1.027,95 HRK 5.825,03 HRK
MATASIN IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 917,31 HRK
MATASIN IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 26.877,36 HRK 37.411,35 HRK
MATASIN IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
MATASIN IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 23.689,26 HRK 52.120,38 HRK
MATASIN IVAN Nacionalna potpora Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja u prirodnom pripustu 2017 4.000,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 83.161,94 HRK 226.205,40 HRK