• Naziv: JALŠEVAC IVAN
  • Naselje: Topolovac, 44202
  • Grad/Općina: Sisak
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JALŠEVAC IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 139,66 HRK 557,80 HRK
JALŠEVAC IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 672,49 HRK 3.810,79 HRK
JALŠEVAC IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.339,48 HRK 1.864,25 HRK
JALŠEVAC IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 906,63 HRK 1.298,75 HRK
JALŠEVAC IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.181,15 HRK 2.598,88 HRK
Ukupno 4.239,41 HRK 10.130,47 HRK