• Naziv: ŠOŠKI MARIJA
  • Naselje: Kupinec, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠOŠKI MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 125,32 HRK 500,74 HRK
ŠOŠKI MARIJA EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 229,14 HRK 1.298,46 HRK
ŠOŠKI MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.213,60 HRK 1.693,58 HRK
ŠOŠKI MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.115,96 HRK 1.598,65 HRK
ŠOŠKI MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.076,40 HRK 2.360,63 HRK
ŠOŠKI MARIJA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 549,05 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.309,47 HRK 7.452,06 HRK