• Naziv: HOLIK MIRJANA
  • Naselje: Leprovica, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HOLIK MIRJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 141,09 HRK 563,90 HRK
HOLIK MIRJANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 543,53 HRK 3.080,07 HRK
HOLIK MIRJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.353,55 HRK 1.883,89 HRK
HOLIK MIRJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 915,95 HRK 1.312,14 HRK
HOLIK MIRJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.193,34 HRK 2.626,13 HRK
Ukupno 4.147,46 HRK 9.466,13 HRK