• Naziv: ŽUNEC DRAGICA
  • Naselje: Kupinec, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŽUNEC DRAGICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 137,80 HRK 550,76 HRK
ŽUNEC DRAGICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.109,04 HRK 876,68 HRK
ŽUNEC DRAGICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.335,00 HRK 1.862,83 HRK
ŽUNEC DRAGICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 865,48 HRK 1.239,78 HRK
ŽUNEC DRAGICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.184,04 HRK 2.596,67 HRK
Ukupno 4.631,36 HRK 7.126,72 HRK