• Naziv: VINCEK STJEPAN
  • Naselje: Dropčevec, 10347
  • Grad/Općina: Rakovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VINCEK STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 147,99 HRK 596,00 HRK
VINCEK STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.593,01 HRK 2.222,75 HRK
VINCEK STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.607,60 HRK 2.302,86 HRK
VINCEK STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.412,78 HRK 3.085,60 HRK
Ukupno 4.761,38 HRK 8.207,21 HRK