• Naziv: KUŠANIĆ ANKICA
  • Naselje: Letinac, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KUŠANIĆ ANKICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 145,93 HRK 583,26 HRK
KUŠANIĆ ANKICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.265,49 HRK 7.170,85 HRK
KUŠANIĆ ANKICA EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 226,79 HRK 1.285,15 HRK
KUŠANIĆ ANKICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.593,32 HRK 1.712,82 HRK
KUŠANIĆ ANKICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.413,76 HRK 1.972,64 HRK
KUŠANIĆ ANKICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 902,87 HRK 1.293,33 HRK
KUŠANIĆ ANKICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.253,77 HRK 2.749,74 HRK
KUŠANIĆ ANKICA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.551,93 HRK 16.767,79 HRK