• Naziv: ANDROIĆ VESNA
  • Naselje: Poljanski Lug, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANDROIĆ VESNA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 97,22 HRK 388,39 HRK
ANDROIĆ VESNA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.040,74 HRK 1.459,64 HRK
ANDROIĆ VESNA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 691,65 HRK 990,80 HRK
ANDROIĆ VESNA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 927,76 HRK 2.026,35 HRK
Ukupno 2.757,37 HRK 4.865,18 HRK