• Naziv: SERTIĆ VLADO
  • Naselje: Jezerane, 53262
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SERTIĆ VLADO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 88,34 HRK 353,29 HRK
SERTIĆ VLADO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 799,18 HRK 4.528,48 HRK
SERTIĆ VLADO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.180,05 HRK 1.042,70 HRK
SERTIĆ VLADO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 847,39 HRK 1.179,13 HRK
SERTIĆ VLADO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 570,17 HRK 816,74 HRK
SERTIĆ VLADO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 746,80 HRK 1.643,85 HRK
Ukupno 4.231,93 HRK 9.564,19 HRK