• Naziv: KRIVAK BOŽIDAR
  • Naselje: Kraljevec na Sutli, 49294
  • Grad/Općina: Kraljevec na Sutli
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KRIVAK BOŽIDAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 80,84 HRK 322,94 HRK
KRIVAK BOŽIDAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 636,14 HRK 1.095,75 HRK
KRIVAK BOŽIDAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 386,01 HRK 789,96 HRK
KRIVAK BOŽIDAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 566,24 HRK 1.570,53 HRK
Ukupno 1.669,23 HRK 3.779,18 HRK