• Naziv: SADAK VLADIMIR
  • Naselje: Velika Jamnička, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SADAK VLADIMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 508,56 HRK 2.032,37 HRK
SADAK VLADIMIR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 7.617,45 HRK 6.476,65 HRK
SADAK VLADIMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.922,02 HRK 6.878,87 HRK
SADAK VLADIMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.357,17 HRK 3.376,63 HRK
SADAK VLADIMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.369,23 HRK 9.582,05 HRK
SADAK VLADIMIR Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 1.544,99 HRK 0,00 HRK
Ukupno 21.319,42 HRK 28.346,57 HRK