• Naziv: ŠARINIĆ MILKA
  • Naselje: Švica, 53225
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠARINIĆ MILKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 74,42 HRK 297,13 HRK
ŠARINIĆ MILKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 523,00 HRK 2.963,31 HRK
ŠARINIĆ MILKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 720,27 HRK 1.021,17 HRK
ŠARINIĆ MILKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 493,52 HRK 706,92 HRK
ŠARINIĆ MILKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 630,32 HRK 1.386,58 HRK
Ukupno 2.441,53 HRK 6.375,11 HRK