• Naziv: PRPIĆ JULIJANA
  • Naselje: Krivi Put, 53271
  • Grad/Općina: Senj
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PRPIĆ JULIJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 158,26 HRK 632,45 HRK
PRPIĆ JULIJANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.469,87 HRK 8.329,20 HRK
PRPIĆ JULIJANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.240,99 HRK 1.096,48 HRK
PRPIĆ JULIJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.409,51 HRK 1.841,24 HRK
PRPIĆ JULIJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 831,62 HRK 1.504,93 HRK
PRPIĆ JULIJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.359,60 HRK 2.509,34 HRK
Ukupno 6.469,85 HRK 15.913,64 HRK