• Naziv: JURKIN LUELA
  • Naselje: Gat, 31554
  • Grad/Općina: Belišće
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURKIN LUELA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 740,25 HRK 2.958,22 HRK
JURKIN LUELA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 7.107,09 HRK 9.625,08 HRK
JURKIN LUELA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
JURKIN LUELA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 6.271,33 HRK 13.795,77 HRK
Ukupno 17.857,25 HRK 31.734,58 HRK