• Naziv: MILOŠČIĆ STJEPAN
  • Naselje: Veleševec, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILOŠČIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 64,72 HRK 259,63 HRK
MILOŠČIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 696,76 HRK 972,37 HRK
MILOŠČIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 646,74 HRK 926,48 HRK
MILOŠČIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 618,01 HRK 1.349,75 HRK
Ukupno 2.026,23 HRK 3.508,23 HRK