• Naziv: HERGER BORIS
  • Naselje: Samoborski Otok, 10430
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HERGER BORIS EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 92,71 HRK 370,35 HRK
HERGER BORIS EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 177,36 HRK 1.005,09 HRK
HERGER BORIS EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 889,27 HRK 1.237,80 HRK
HERGER BORIS EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 601,91 HRK 862,25 HRK
HERGER BORIS EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 784,10 HRK 1.725,45 HRK
Ukupno 2.545,35 HRK 5.200,94 HRK