• Naziv: ŠANDOR STJEPAN
  • Naselje: Roženica, 10414
  • Grad/Općina: Pokupsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠANDOR STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 223,27 HRK 892,30 HRK
ŠANDOR STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.140,31 HRK 2.978,33 HRK
ŠANDOR STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.446,86 HRK 2.072,61 HRK
ŠANDOR STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.886,13 HRK 4.151,82 HRK
Ukupno 5.696,57 HRK 10.095,06 HRK