• Naziv: MARKOVIĆ ANKA
  • Naselje: Prozor, 53220
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARKOVIĆ ANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 211,78 HRK 846,29 HRK
MARKOVIĆ ANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.928,96 HRK 10.930,84 HRK
MARKOVIĆ ANKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.158,00 HRK 2.746,95 HRK
MARKOVIĆ ANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.034,87 HRK 2.829,97 HRK
MARKOVIĆ ANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.378,01 HRK 1.974,05 HRK
MARKOVIĆ ANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.794,17 HRK 3.946,79 HRK
MARKOVIĆ ANKA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 589,29 HRK 0,00 HRK
Ukupno 11.095,08 HRK 23.274,89 HRK