• Naziv: NAĐ ĐURO
  • Naselje: Semeljci, 31402
  • Grad/Općina: Semeljci
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NAĐ ĐURO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 310,66 HRK 1.241,38 HRK
NAĐ ĐURO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.341,02 HRK 4.665,60 HRK
NAĐ ĐURO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.007,62 HRK 2.875,89 HRK
NAĐ ĐURO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.965,25 HRK 6.476,74 HRK
Ukupno 8.624,55 HRK 15.259,61 HRK