• Naziv: LEVAR PETAR
  • Naselje: Letinac, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LEVAR PETAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 59,05 HRK 236,12 HRK
LEVAR PETAR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 590,10 HRK 3.448,57 HRK
LEVAR PETAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.227,33 HRK 798,61 HRK
LEVAR PETAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 441,17 HRK 631,92 HRK
LEVAR PETAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 785,63 HRK 1.113,03 HRK
Ukupno 3.103,28 HRK 6.228,25 HRK