• Naziv: ROMANIĆ SAVA
  • Naselje: Ervenik, 22306
  • Grad/Općina: Ervenik
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ROMANIĆ SAVA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 83,72 HRK 334,50 HRK
ROMANIĆ SAVA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 325,98 HRK 1.847,09 HRK
ROMANIĆ SAVA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.627,38 HRK 3.860,89 HRK
ROMANIĆ SAVA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.499,98 HRK 1.100,62 HRK
ROMANIĆ SAVA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 439,28 HRK 629,29 HRK
ROMANIĆ SAVA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 811,67 HRK 1.577,06 HRK
Ukupno 7.788,01 HRK 9.349,45 HRK