• Naziv: STJELJA JOVO
  • Naselje: Nunić, 22305
  • Grad/Općina: Kistanje
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STJELJA JOVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 137,85 HRK 551,11 HRK
STJELJA JOVO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 664,44 HRK 3.765,23 HRK
STJELJA JOVO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.619,14 HRK 3.197,83 HRK
STJELJA JOVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.323,24 HRK 1.841,52 HRK
STJELJA JOVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 895,42 HRK 1.282,65 HRK
STJELJA JOVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.166,63 HRK 2.567,22 HRK
Ukupno 7.806,72 HRK 13.205,56 HRK