• Naziv: TRAŽIVUK NIKOLA
  • Naselje: Kistanje, 22305
  • Grad/Općina: Kistanje
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TRAŽIVUK NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 63,65 HRK 254,60 HRK
TRAŽIVUK NIKOLA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 308,28 HRK 1.746,90 HRK
TRAŽIVUK NIKOLA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.548,13 HRK 3.135,17 HRK
TRAŽIVUK NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 614,68 HRK 856,04 HRK
TRAŽIVUK NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 416,31 HRK 597,17 HRK
TRAŽIVUK NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 541,78 HRK 1.190,86 HRK
Ukupno 5.492,83 HRK 7.780,74 HRK